ŞCOALA ORTODOXĂ „SFÂNTUL IERARH NICOLAE” ARAD

Școala Sfântul Ierarh Nicolae Arad este sub patronajul Asociaţiei Social – Educative Filologos, fondată la începutul anului 2016 de un grup de părinţi care doresc să ofere copiilor lor o educație subordonată valorilor creștine și tradiționale.

În cadrul şcolii „Sfântul Ierarh Nicolae” Arad este creat un mediu cald, armonios, o atmosferă de familie propice studiului. Aici respectul reciproc şi comportamentul decent sunt caracteristici definitorii, iar parteneriatul dintre şcoală şi familie este unul real, în cadrul căruia toţi cei implicaţi dau tot ce au mai bun pentru educaţia copiilor.

Şcoala ortodoxă Sfântul Ierarh Nicolae a fost fondată în 2016 şi este autorizată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice prin ordinul Nr. 5863/28.11.2016.

Școala are ca misiune principală asigurarea unei educații de calitate, centrată pe elev și formarea tinerilor cu înalte principii morale, cu suflet frumos, oameni puternici, echilibrați şi responsabili.

clasa pregatitoare

Specificul şcolii noastre este dat de perspectiva generală a pedagogiei creştine asupra educaţiei, precum şi de valorificarea tradiţiilor culturale româneşti în învăţământ. În viziunea noastră, educaţia de calitate nu poate face abstracţie de dimensiunile sufleteşti profunde şi de tradiţia naţională.

În şcoala „Sfântul Ierarh Nicolae”, copiii vor regăsi simplitatea şi curăţenia copilăriei adevărate. Aici sunt filtrate influenţele negative, umane şi tehnologice, teoretice şi practice, având ca scop prioritar protejarea inocenţei copiilor noştri. Aceasta este şcoala în care perspectivele deconstructiviste ale relativismului şi secularismului nu îşi au locul, abordarea noastră fiind ancorată în principiile Adevărului creştin. Punem în acelaşi timp accent pe valorile tradiţionale româneşti, cultivăm respectul faţă de Familie, Şcoală şi Biserică, pilonii pe care sa construit neamul nostru.

Cadrele didactice ale şcolii noastre sunt atent selectate pe criterii de competenţă dar în acelaşi timp au o importanţă majoră profilul moral şi setul de valori ale acestora.

Organizăm pentru copii cursuri speciale şi activităţi pentru dezvoltarea îndemânării, a simţului artistic, a capacităţii de a relaţiona şi de a activa în echipă. Punem astfel în valoare calităţile particulare ale fiecărui copil, în cadrul unui act educativ de calitate.

Formăm copii harnici, activi şi încrezători în propriile forţe, care vor deveni oameni puternici cu discernământ, tărie de caracter şi compasiune pentru semeni. Pentru micii noştri şcolari avem mici sarcini, care să le dezvolte simţul datoriei, încurajândui să devină, pas cu pas, oameni harnici şi corecţi, capabili să treacă peste încercările vieţii şi săşi asume responsabilităţi.

scoala sf nicolae 17

Urmărim performanţa şi promovăm competitivitatea cu sine însuşi, încurajăm copilul de a fi cu fiecare zi ce trece mai bun, mai respectuos, mai priceput, mai harnic, mai înţelept. Empatia şi întrajutorarea semenilor sunt repere morale importante pe care ne vom baza abordarea. Dezvoltăm un parteneriat activ cu familia pentru a obţine cele mai bune rezultate pentru fiecare copil, deoarece considerăm educaţia ca fiind un proces continuu şi complex, la care trebuie să contribuie, cu delicateţe, toţi cei apropiaţi.

Asociaţia Filologos îşi propune să deruleze activități menite a promova valorile morale și spirituale creştine tradiţionale româneşti și să creeze un cadru educațional propice pentru formarea copiilor în spiritul acestor valori. În cele câteva luni de la înfiinţare avem deja un mic istoric dar, mai ales, mari obiective.

PROGRAMUL UNEI ZILE DE ȘCOALĂ

7.30 – 8.00 – PRIMIREA COPIILOR

8.00 – 8.10 – RUGĂCIUNEA DE DIMINEAȚĂ, SFINȚII ZILEI

8.10 – 8.55 – ORA I (45 min)

8.55 – 9.15 – PAUZA I (MARE) (20 min)

9.15 – 10.00 – ORA II (45 min)

10.00 – 10.15 – PAUZA II (15 min)

10.15 – 11.00 – ORA III (45 min)

11.00 – 11.15 – PAUZA III (15 min)

11.15 – 12.00 – ORA IV (45 min)

12.00 – 12.15 – PAUZA IV (15 min)

12.15 – 13.00 – ORA V (45 min)

12.00 - 12.30 / 13.00 - 13.30 - PREDAREA COPIILOR, CONSILIEREA PĂRINȚILOR

12.00 – 17.30 – PROGRAMUL ”ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ”

12.00 - 13.15 - PROGRAM ACTIVITĂȚI RECREATIV - EDUCATIVE

13.15 - 13.45 - SERVIREA MESEI

13.45 – 14.30 – PROGRAM DE ODIHNĂ / TIMP LIBER (clasa pregătitoare și clasa I); PROGRAM DE ODIHNĂ / TEME (clasele mari)

14.30 – 16.00 – TEME (toți copii)

16.00 – 17.00 – ATELIER EDUCATIV (ATELIER DE CREAȚIE HAND MADE, ATELIER DE POVEȘTI, DANSURI POPULARE)

17.00 – 17.30 – PREDAREA COPIILOR